Akademik CV

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans
Y. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi

1992

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Ortopedi ve Travmatoloji T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi

1999

Doç. Tıp Fakültesi T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2007

Prof. Tıp Fakültesi T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2013

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Kliniğimize Yönelik Bilgisayar Destekli Hasta Arşiv Sistemi / Op.Dr. G. Tuğrul Berkel

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi 1992-1994
Dr. (Uz. Öğ.) T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi 1994-1999
Uzman Dz.K.K. İstanbul Kasımpaşa Deniz Hastanesi 1999-2000
Uzman T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Devlet Hastanesi 2000-2001
Uzman T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001-2002
Yar.Doç. T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002-2007
Yar.Doç. T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kasım 2003- Ocak 2004
Doç. T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007-2013
Visiting Fellow Shoulder and Knee Surgery, Marienkrankenhaus, Dusseldorf, Almanya Nisan 2009
Visiting Fellow Shoulder and Elbow Surgery, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA Şubat-Mart 2012
Prof. T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-

 

Görevler:

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :         

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

 1. “Ön çapraz bağ yetmezliklerinde üç farklı cerrahi tekniğin sonuçlarının karşılaştırılması”, Dr. Seyyid Ahmet Şahin, Tokat, 2010
 2. “Medial kompartman artrozlu hastaların tedavisinde yüksek tibial osteotomi ve ünikondiler diz artroplastisinin karşılaştırılması”, Dr. Murat Aşçı, Tokat, 2011
 3.  “Rotator manşet yırtığı tedavisinde artroskopik tek ve çift sıra (transosseöz eşdeğeri) tamir tekniklerinin karşılaştırılıması“, Dr. Recep Kurnaz, Tokat, 2013

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. “Kıkırdak Defektlerinde Mikrokırık İle Birlikte Uygulanan Periostal Flep Tekniğinin Değerlendirilmesi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2003/16 – Proje Yöneticisi.
 2. “Distraksiyon Osteogenezi üzerine Diklofenak ve Tenoksikamın Etkisi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2003/40 – Projede Görevli.
 3. “Yeni Bir Tümü İçeride Menisküs Dikiş Tekniğinin Değerlendirilmesi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2005/57 – Proje Yöneticisi.
 4. “Tendon dejenerasyonu üzerine koblasyon tedavisinin etkisi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2005/56 – Proje Yöneticisi.
 5. Menisküs iyileşmesi üzerine trombositten zengin plazmanın etkinliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2012/01 – Proje Yöneticisi.
 6. Tam kalınlıkta kıkırdak defektlerinin tedavisinde mikrokırık ve trombositten zengin plazma tekniklerinin birlikte kullanımı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2012/02 – Proje Yöneticisi.
 7. Medial malleol kırıklarında kemik içinden sütür ile tespit tekniğinin biyomekanik değerlendirilmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2012/91 – Projede Görevli.

 İdari Görevler :

1.    T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 2002
2.    T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Bilgi-İşlem Komisyon Başkanlığı, 2002-2006
3.    T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları Etik Kurulu Başkanlığı, 2004-2007
4.    T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı, 2008 –
5.    T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 2009 –
6.     T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2009 –
7.    T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1.    Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
2.    Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
3.    Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği
4.    Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği
5.    American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS)
6.    European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)
7.    International Cartilage Research Society (ICRS)
8.    European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow (SECEC-ESSSE)

 

Ödüller :

 1. “Eklem içine uygulanan Hyalüronik Asidin Erken Evreli Osteoartritte Kıkırdak Koruyucu Etkisi: Tavşanlarda Deneysel Çalışma”. Acta Orthop Traumatol Turc. 38,348-352 (2004), (Sen C, Gunes T, Saygi B, Erdem M, Koseoglu RD, Kilic N)X. Akif Şakir Şakar “Bilimsel Ödülü”, Deneysel Çalışma Dalında İkinci, 2005.
 2. “Tam kalınlıkta kıkırdak defektlerinin tedavisinde mikrokırık ve periost transplantasyon tekniklerinin birlikte kullanımı”. Acta Orthop Traumatol Turc. 40,315-323 (2006), (Gunes T,  Sen C, Erdem M, Koseoglu RD, Kilic N), XII. Akif Şakir Şakar “Bilimsel Ödülü”, Deneysel Çalışma Dalında Birinci,2007.
 3. “Evaluation of a new arthroscopic all-inside meniscal repairing technique”, (Gunes T, Bostan B, Erdem M, Asci M, Sen C, Kelestemur MH), 5th. SICOT Congress, The poster presentation prize, August 24-28, 2008, Hong Kong.
 4. “A new meniscus repair technique: Butterfly technique”, (Gunes T, Bostan B, Erdem M, Asci M, Sen C, Kelestemur MH), 5th. SICOT Congress, The poster presentation prize, August 24-28, 2008, Hong Kong.
 5. “Simvastatin’in Spinal füzyona etkisi ( Ratlarda Deneysel Çalışma) ”, (Bostan B,  Güneş T,  Aşçı M, Şen C, Keleştemur MH, Erdem M, Köseğlu RD,  Erkorkmaz Ü),  XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, En iyi sözlü bildiri birincilik ödülü,  03-08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
 6. “Total diz artroplastisinde korku ve anksiyetenin yaşam kalite ve işlevsel sonuçlara etkisi“, (Aşçı M, Bostan B, Taş F, Bilgiç E,  Güneş T, Erkorkmaz Ü), XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, En iyi Poster ödülü, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
 7. “Simvastatinin sıçanlarda spinal füzyona katkısı”, Acta Orthop Traumatol Turc. 45(4):270-275 (2011), (Bostan B,  Güneş T,  Aşçı M, Şen C, Keleştemur MH, Erdem M, Köseğlu RD,  Erkorkmaz Ü), Akif Şakir Şakar “Bilimsel Ödülü”, Deneysel Çalışma Dalında Birinci, 2012

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2011

Güz Periferik Sinir Yaralanmaları

1

30

İlkbahar Ortopedi ve Travmatolojiye Giriş

1

30

Metabolik Kemik Hastalıkları

1

30

Spora bağlı Diz Yaralanmaları

1

30

Osteoartrit

1

30

Üst Ekstremite Kırıkları

1

30

2012

Güz Periferik Sinir Yaralanmaları

1

35

İlkbahar Ortopedi ve Travmatolojiye Giriş

1

35

Metabolik Kemik Hastalıkları

1

35

Spora bağlı Diz Yaralanmaları

1

35

Osteoartrit

1

35

Üst Ekstremite Kırıkları

1

35

Doğuştan Kalça Displazisi

1

35

Doğuştan Çarpık Ayak

1

35

 ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.  Akfirat M, Sen C, Gunes T, “Ultrasonographic appereance of the plantar fasciitis”, Clin Imaging, 27(5), 353-357 (2003).
A2.  Demirhan M, Güneş T, “Çocuklarda spor yaralanmalarına bağlı dirsek sorunları”,  Acta Orthop Traumatol Turc, 38(Suppl 1), 74-80 (2004).
A3.  Şen C, Güneş T, Saygı B, Erdem M, Köseoğlu RD, Kılıç N, “Eklem içine uygulanan hiyalüronik asidin erken evreli osteoartritte kıkırdak koruyucu etkisi: Tavşanda deneysel çalışma, Acta Orthop Traumatol Turc, 38(5), 348-352 (2004).
A4.  Güneş T, Demirhan M, Calay M, “Kuadrilateral boşluk sendromu: Olgu sunumu”, Acta Orthop Traumatol Turc, 39(2), 180-183 (2005).
A5.  Güneş T, Erdem M, Şen C, “Doğuştan klavikula psödoartrozu: Olgu sunumu”, Acta Orthop Traumatol Turc, 39(3), 266-269 (2005).
A6.  Gunes T, Sen C, Erdem M, “Knee Arthrodesis Using Circular External Fixator in the Treatment of Infected Knee Prosthesis: case report”, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 13(4), 329-334 (2005).
A7.  Güneş T, Şen C, Erdem M, Köseoğlu RD, Filiz NO, “Tam kalınlıkta kıkırdak defektlerinin tedavisinde mikrokırık ve periost transplantasyon tekniklerinin birlikte kullanımı”, Acta Orthop Traumatol Turc, 40(4), 315-323 (2006).
A8.  Güneş T, Demirhan M, Atalar A, Soyhan O, “Bir olguda korakoklaviküler ligamanların sağlam kaldığı akromiyoklaviküler eklem çıkığı ve korakoid çıkıntı kırığı”, 40(4), 334-337 (2006).
A9.  Erdem M, Şen C, Güneş T, “Steroid tedavisi görmekte olan bir olguda travmaya bağlı olmayan iki taraflı patellar tendon kopması”, Acta Orthop Traumatol Turc, 40(5), 411-416 (2006).
A10.  Sen C, Eralp L, Gunes T, Erdem M, Ozden VE, Kocaoglu M, “An Altervative Method for the Treatment of Nonunion of the Tibia with Bone Loss”, J Bone Joint Surg Br, 88(6), 783-789 (2006).
A11.  Sen C, Gunes T, Erdem M, Koseoglu RD, Filiz NO, “Effects of Calcitonin and Alendronate on Distraction Osteogenesis”,  Int Orthop, 30(4), 272-277 (2006).
A12.  Sen C, Gunes T, Erdem M, Ozger H, Tozun IR, “Polygonal Triple (Kotz) Osteotomy (Over 10 Years Experience)”, Int Orthop, 31(3), 279-285 (2007).
A13.  Sen C, Erdem M, Gunes T, Koseoglu D, Filiz NO, “Effects of Diclofenac and Tenoxicam on Distraction Osteogenesis” Arch Orthop Trauma Surg, 127(3), 153-159 (2007).
A14.  Gunes T, Erdem M, Sen C, “Irreducible Galeazzi Fracture-Dislocation due to Intraarticular Fracture of the Distal Ulna”, J Hand Surg [Br], 32(2), 185-187 (2007).
A15.  Gunes T, Sen C, Erdem M, “Tibial Slope and High Tibial Osteotomy Using the Circular External Fixator”, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 15(2), 192-198 (2007).
A16.  Gunes T, Erdem M, Sen C, Bilen E, Yeniel K, “Arthroscopic Removal of a Subperiostal Osteoid Osteoma of the Talus” J Am Podiatr Med Assoc, 97(3), 238-243 (2007).
A17.  Ozyurt B, Gunes T, Ungor B, Erdem M, “The intra-articularly located ligament variation of the first metatarsophalangeal joint”, Foot Ankle Surg, 14(1):50-1, (2008)
A18.  Gunes T, Erdem M, Bostan B, Yeniel K, Sen C, “Quality of life in patients with varus gonarthrosis treated with high tibial osteotomy using the circular external fixator”, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 16(3):311-6, (2008)
A19.  Bostan B, Güneş T, Erdem M, Aşçı M, Şen C, Erdoğan H. “Halluks valgus tedavisinde modifiye Lindgren-Turan ameliyatı ile proksimal kresentik osteotomi ve distal yumuşak doku prosedürü kombinasyonunun karşılaştırılması”, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi,19(2), 61-65, (2008)
A20.  Erdem M, Şen C, Güneş T, Bostan B. “Tokat ili ve çevresinde yaşayan kişilerde alt ekstremite aksiyel dizilimine ait veriler”, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 19(1), 18-23, (2008)
A21.  Güneş T, Şen C, Bostan B, Erdem M, Kalaycıoğlu A. “Proksimal tibiya açık fokal kubbe osteotomisinin diz eklemi mediyal laksitesi üzerine etkinliği”, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 19(2),72-77, (2008)
A22.  Gunes T, Erdem M, Bostan B, Sen C, Sahin SA,”Arthroscopic excision of the osteoid osteoma at the distal femur”, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 16(1):90-3, (2008)
A23.  Bostan B, Sen C, Güneş T, Erdem M, Aytekin K, Erkorkmaz U, “Total hip arthroplasty using the anterolateral minimally invasive approach”, Acta Orthop Traumatol Turc, 43(6):464-71. (2009)
A24.  Erdem M, Güneş T, Sen C, Bostan B, Aslan H, Ozyurt H, Köseoğlu RD, “Joint immobilization increases reactive oxygen species: an experimental study”, Acta Orthop Traumatol Turc, 43(5):436-43, (2009)
A25.  Bostan B, Esenkaya I, Gunes T, Erdem M, Asci M, Kelestemur MH, Sen C, “A biomechanical comparison of polymethylmethacrylate-reinforced and expansive pedicle screws in pedicle-screw revisions”, Acta Orthop Traumatol Turc, 43(3):272-6, (2009)
A26.  Gunes T, Bostan B, Erdem M, Asci M, Sen C, Kelestemur MH, “Biomechanical evaluation of arthroscopic all-inside meniscus repairs”, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 17(11):1347-53, (2009)
A27.  Bostan B, Erdem M, Güneş T, Sen C, Köseoğlu RD, “Overlooked primary hyperparathyroidism presented with fractures: case report”, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 16(6):567-70 (2010).
A28.  Erdem M, Bostan B, Güneş T, Özkan F, Sen C, Özyurt H, Köseoğlu RD, Erdoğan H, “Protective effects of melatonin on ischemia-reperfusion injury of skeletal muscle”, Eklem Hastalik Cerrahisi, 21(3):166-71, (2010)
A29.  Erdem M, Güneş T, Sen C, Bostan B, Aşçi M, “Opening focal dome osteotomy in the treatment of varus gonarthrosis associated with medial laxity”, Eklem Hastalik Cerrahisi, 21(2):80-5, (2010)
A30.  Bostan B, Sen U, Güneş T, Sahin SA, Sen C, Erdem M, Erkorkmaz U, “Comparison of intra-articular hyaluronic acid injections and mud-pack therapy in the treatment of knee osteoarthritis”, Acta Orthop Traumatol Turc, 44(1):42-7, (2010)
A31.  Bostan B, Sen C, Gunes T, Erdem M, Koseoglu RD, “Osteoid osteoma of the trapezium: case report”, J Hand Surg Am, 35(4):636-8, (2010)
A32.  Bostan B, Güneş T, Aşçı M, Sen C, Keleştemur MH, Erdem M, Köseoğlu RD, Erkorkmaz U, “Simvastatin improves spinal fusion in rats”, Acta Orthop Traumatol Turc, 45(4), 270-5 (2011).
A33.  Gunes T, Bostan B, Erdem M, Asci M, Sen C, Kelestemur MH, “The “butterfly” suture technique for meniscal repair”, Arch Orthop Trauma Surg, 131(3):331-3, (2011)
A34.  Gunes T, Bostan B, Erdem M, Koseoglu RD, Asci M, Sen C, “Intraarticular Hyaluronic Acid Injection after Microfracture Technique for the Management of Full-Thickness Cartilage Defects Does Not Improve the Quality of Repair Tissue”, Cartilage, 3(1):20–26, (2012)
A35.  Avcı CC, Gulabi D, Erdem M, Kurnaz D, Gunes T, Bostan B, “Minimal invasive midvastus versus standard parapatellar approach in total knee arthroplasty”, Acta Orthop Traumatol Turc, 47(1), 1-7 (2013)
A36.  Gunes T, Bilgic E, Erdem M, Bostan B, Koseoglu RD, Sahin SA, Sen C. Effect of radiofrequency microtenotomy on degeneration of tendons: An experimental study on rabbits. Foot Ankle Surg, 20(1), 61-66 (2014)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.  Kilickap C, Berkel T, Bilgic E, Orhun H, Gunes T, “Traumatic dislocations of the hip joints”, 4th EFORT Congress, 3-8 Junes, Brussels, 1999.
B2.  Koseoglu RD, Filiz NO, Gunes T, Sen C, “A case of chondromyxoid fibroma showed extensive chondroblastomatous differentiation”, XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, May 26-30, Istanbul, 2005.
B3.  Gunes T, Erdem M, Sen C, “Kotz Osteotomy: a new modified surgical approach”, 7th EFORT Congress, June 4-7, Lisbon, 2005.
B4.  Gunes T, Saygi B, Erdem M, Koseoglu RD, Kilic N, Sen C, “The effects of hyaluronic acid on the early stage of osteoarthritis”, 7th EFORT Congress, June 4-7, Lisbon, 2005.
B5.  Sen C, Gunes T, Erdem M, Ozger H, Tozun IR, Bostan H, “Polygonal triple (Kotz) osteotomy-over 10 years experience”, European Hip Society, June 20-24, Antalya, 2006.
B6.  Sen C, Erdem M, Gunes T, Koseoglu RD, Filiz NO, Bostan B, “Effects of diclofenac and tenoxicam on distraction osteogenesis”, 4th Meeting of ASAMI International, Oct 11-14, Kyoto, 2006.
B7.  Sen C, Gunes T, Erdem M, Koseoglu RD, Filiz NO, Bostan B, “Effects of calcitonin and alendronate on distraction osteogenesis”, 4th Meeting of ASAMI International, Oct 11-14, Kyoto, 2006.
B8.  Sen C, Eralp L, Gunes T, Erdem M, Ozden VE, Kocaoglu M, Bostan B, “An alternative method for the treatment of tibia non-union with bone loss”, 4th Meeting of ASAMI International, Oct 11-14, Kyoto, 2006.
B9.  Gunes T, Sen C, Erdem M, Bostan B, “Tibial slope and high tibial osteotomy using the circular external fixator”, 4th Meeting of ASAMI International, Oct 11-14, Kyoto, 2006.
B10.  Gunes T, Erdem M, Bostan B, Yeniel K, Sen C “Opening focal dome high tibial osteotomy using circular fixator in the treatment of varus gonarthrosis associated with medial laxity”, 4th Meeting of ASAMI International, Oct 11-14, Kyoto, 2006.
B11.  Gunes T, Sen C, Bostan B, Erdem M, Kalaycıoglu A, Sahin S, “Efficacy of focal dome type osteotomy in the treatment of knee with varus gonarthrosis and medial joint laxity”, 8th EFORT Congress, 11-15 May 2007, Firenze, Italy
B12.  Erdem M, Gunes T, Bostan B, Sen C, Ozkan F, Ozyurt H, Koseoglu D “Protective effect of melatonin on ischemia-reperfusion injury of skeletal muscle: Experimental study”, 9th Congress of EFORT, May 29-June 1, Nice, 2008
B13.  Sen C, Yeniel K, Erdem M, Bostan B, Gunes T, “Interrogating pelvic osteotomy in adult patients with developmental hip dysplasia by SF-36”, 5th Meeting of the ASAMI International, May 28-30, St. Petersburg, 2008
B14.  Erdem M, Gunes T, Sen C, Bostan B, Aslan H, Ozyurt H, “Joint immobilization and increased oxidative stress:An experimental study”, 9th Congress of EFORT, May 29-June 1, Nice, 2008
B15.  Sen C, Erdem M, Gunes T, Bostan B, Sahin SA, “An alternative method in the management of infected tibial pseudoarthrosis”, 5th Meeting of the ASAMI International, May 28-30, St. Petersburg, 2008
B16.  Sen C, Gunes T, Erdem M, Bostan B, Asci M, “Opening focal dome osteotomy in the management of varus gonarthrosis associated with medial knee laxity”, 5th Meeting of the ASAMI International, May 28-30, St. Petersburg, 2008
B17.  Gunes T, Bostan B, Erdem M, Asci M, Sen C, Kelestemur MH, “Evaluation of a new arthroscopic all-inside meniscal repairing technique”, 5th SICOT Congress, 24-48 Aug, Hong Kong, 2008.
B18.  Gunes T, Bostan B, Erdem M, Asci M, Sen C, Kelestemur MH, “A new meniscus repair technique: Butterfly technique”, 5th SICOT Congress, 24-48 Aug, Hong Kong, 2008.
B19.  Gunes T, Erdem M, Bostan B, Yeniel K, Sen C, “Ouality of life in patients with varus gonarthrosis treated high tibial osteotomy using the circular external fixator”, 5th SICOT Congress, 24-48 Aug, Hong Kong, 2008.
B20.  Bostan B, Gunes T, Erdem M, Asci M, Sen C, Erdogan H, “Comparison of modified Lindgren-Turan operation and proximal crecenteric osteotomy combined with distal soft tissue procedure in the treatment of hallux valgus”, 5th SICOT Congress, 24-48 Aug, Hong Kong, 2008.
B21.  Bostan B, Gunes T, Esenkaya I, Erdem M, Asci M, Sen C, Kelestemur HA, “Revision of failed pedicle screws using polymethylmethacrylate bone cement versus expansive pedicle screws”, 5th SICOT Congress, 24-48 Aug, Hong Kong, 2008.
B22.  Gunes T, Bostan B, Erdem M, Koseoglu RD, Yeniel K, Sen C. “The effect of microfracture and hyaluronic acid on the treatment of full-thickness articular cartilage defects“ 10th EFORT Congress, 3-6 June, Vienna, 2009
B23.  Gunes T, Bostan B, Erdem M, Koseoglu RD, Sahin SA, Sen C. “Effect of coblation treatment on tendon degeneration“ 10th EFORT Congress, 3-6 June, Vienna, 2009
B24.  Sen C, Yeniel K, Erdem M, Gunes T, Bostan B. “ Interrogating pelvic support osteotomy in adult patients who have one-side developmental hip dysplasia by SF-36“ 10th EFORT Congress, 3-6 June, Vienna, 2009
B25.  Bostan B, Gunes T, Asci M, Sen C, Kelestemur MH, Erdem M, Koseoglu RD, Erkorkmaz U. “ Sımvastatin improves spinal fusion in rats “ 11th EFORT Congress, 2-5 June, Madrid, 2010
B26.  Erdem M, Gunes T, Acu B, Sahin SA, Bostan B, Sen C, Talu U “ Proximal femoral torsion in patients with osteoarthritic knees without bony deformity “ 11th EFORT Congress, 2-5 June, Madrid, 2010
B27.  Erdem M, Sen C, Gunes T, Bostan B, Sahin SA, Balta O “ An alternative method fort he treatment of defected tibia pseudoarthrosis using circular fixator “ 11th EFORT Congress, 2-5 June, Madrid, 2010
B28.  Bostan B, Sen C, Gunes T, Erdem M, Aytekin K, Erkorkmaz U “ Minimally invasive anterolateral total hip arthroplasty “ 11th EFORT Congress, 2-5 June, Madrid, 2010
B29.  Sen C, Asci M, Gunes T, Erdem M, Bostan B “ The treatment of medial compartment arthrosis with high tibial osteotomy using circular external fixator “ 11th EFORT Congress, 2-5 June, Madrid, 2010
B30.  Erdem M, Gunes T, Sen C, Bostan B, Sahin SA “ Early results of Dega acetabular osteotomy in the treatment of devolopmental dysplasia of the hip “ 11th EFORT Congress, 2-5 June, Madrid, 2010
B31.  Bostan B, Gunes T, Asci M, Sen C, Kelestemur MH, Erdem M, Koseoglu RD, Erkorkmaz U. “ Sımvastatin improves spinal fusion in rats “ AAOS 2011 Annual Meeting, 15-19 February, San Diego, 2011
B32.  Murat A, Bostan B, Bilgiç E, Taş F, Güneş T, Erkorkmaz U. “ Effect of accompanying diseases on the quality of life results after total knee arthroplasty “ 15th ESSKA Congress, 2-5 May, Geneva, 2012
B33.  Sahin SA, Asci M, Sen C, Gunes T, Bostan B, Bozdag B, Erdem M. “Caffeic acid phenethyl ester and melatonin increase new bone maturation on distraction osteogenesis – experimental study” 13th EFORT Congress, 23-25 May, Berlin, 2012
B34.  Erdem M, Asci M, Bostan B, Gunes T, Sahin SA, Sen C, Koseoglu RD. “The positive effects of melatonin and caffeic acid phenethyl ester on fracture healing in the setting of acute prolonged ischemia. Experimantal study” 13th EFORT Congress, 23-25 May, Berlin, 2012
B35.  Bilsel K, Gurkan V, Bilgic E, Eser E, Gunes T, Sen C. “Combined technique for the treatment of pseudoarthrosis of the femur” 7th ASAMI and BR International Congress, 6-9 June, Thessaloniki, 2012
B36.  Bilsel K, Elmadag M, Bilgic E, Gunes T, Yuncay I, Sen C. “Acute shortening in the treatment of tibial pseudoarthrosis with bone loss” 7th ASAMI and BR International Congress, 6-9 June, Thessaloniki, 2012
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Tecimer T, Güneş T, Orhun H, Kılışkap C, “Yaşamı tehdit eden stabil pelvis kırığı”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18(3), 548-549 (1996).
D2.  Güneş T, Şen C, Erdem M, “Primer Diz Osteoartritli Hastalarda İntraartiküler Hyalüronik Asit Uygulamasının Etkinliği”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 26(1), 11-16 (2004).
D3.  Akfırat M, Güneş T, Şen C, Erdem M, Çınar M, “Morquio hastalığı saptanan bir olguda radyografik ve Manyetik Rezonans görüntüleme bulguları”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 26 (2), 56-60 (2004).
D4.  Köseoğlu RD, Filiz NO, Güneş T, Şen C, Erdem M, “Yaygın Kondroblastomatöz Differansiyasyon Gösteren Kondromikzoid Fibroma Olgusu”, Erciyes Tıp Dergisi, 28(3), 148-151 (2006).
D5.  Özyurt B, Güneş T, Üngör B, Erdem M. “Bir halluks rigidus olgusunda aksesuar tendon varyasyonu”, Kocatepe Tıp Dergisi, 7, 57-59 (2006).
D6.  Bostan B, Güneş T, Erdem M, Şen C “ Grand mal nöbet sonrası bilateral anteriyor omuz çıkığı ve bilateral tuberkulum majus kırığı: Olgu Sunumu”, Erciyes Tıp Dergisi, 33(3), 247-250, (2011)
D7.  Acu B, Erdemir F, Atılgan D, Güneş T, Parlaktaş BS, Gökçe E, Uluocak N “İntravezikal kemik parçası: Mesanedeki yabancı cismin nadir bir nedeni”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3), 53-57, (2010)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.  Tecimer T, Orhun H, Kavaklı B, Güneş T, Özyalçın S, “Pelvis Kırıklı Hastalarımızın Değerlendirilmesi”, 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül, İstanbul, 1995
E2.  Kavaklı B, Tecimer T, Güneş T, Doğan AB, “Tibia psödoartrozlarında perkütanöz otolog kemik iliği enjeksiyonu”, XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 13-17 Eylül, İstanbul, 1997
E3.  Kılıçkap C, Bilgiç E, Tecimer T, Güneş T, “Erişkin hayatta varlığını sürdüren doğuştan kalça displazilerinde total kalça artroplastisinde femoral osteotominin yeri”, XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 13-17 Eylül, İstanbul, 1997
E4.  Gunes T, “Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Database Program Uygulaması”, IV. Türkiye’de internet konferansı (inet-tr), 13-15 Kasım, İstanbul, 1998
E5.  Bilgiç E, Güz H, Güneş T, Öztürk M, Kılıçkap C, “Erişkin Femur Cisim Kırıklarında DCP-Plak Uygulaması Sonuçlarımız”, XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24-29 Ekim, Antalya, 2001.
E6.  Bilgiç E, Kılıçkap C, Güneş T, Danışman R, Çalap S, “Fasioskapulohumeral Musküler Distrofide Skapulotorasik Füzyon (Olgu Sunumu)”, XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24-29 Ekim, Antalya, 2001.
E7.  Güneş T, Şen C. “Primer diz osteoartritli hastalarda intraartiküler hyalüronik asit uygulamasının etkinliği”, 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2002.
E8.  Akfırat M, Şen C, Günes T, “Plantar fasiit:US görünümü” 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, 5-8 Kasım, Antalya, 2002.
E9.  Güneş T. “Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi”, Akademik Bilişim 2003, 3-5 Şubat, Adana, 2003.
E10.  Akfirat M, Güneş T, Haşıloğlu Z, Şen C, Erdem M. “Morquio-Brailsford hastalığında radyografik ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, 8-11 Ekim, Antalya, 2003.
E11.  Güneş T, Erdem M, Şen C, “Konjenital klavikula psödoartrozu”, III. Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, 31 Mart-3 Nisan, Ankara, 2004.
E12.  Güneş T, Şen C, Erdem M, , Koseoglu D, Filiz NO, “Tam kalınlıkta kıkırdak defekt tedavisinde kombine mikrokırık ve periost flep tekniği”, XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs, Antalya, 2005.
E13.  Erdem M, Güneş T, Şen C, Haşıloğlu ZI, “Yetişkin Türk insanında alt ekstremitenin aksiyel dizilim ve yönelimi”, XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs, Antalya, 2005.
E14.  Erdem M, Güneş T, Şen C, Haşıloğlu ZI, “Gonartrozlu hastalarda diz ve ayak bileği aksiyel diziliminde değişiklikler”, XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs, Antalya, 2005.
E15.  Güneş T, Şen C, Erdem M, “Talus’da subperiostal yerleşimli osteoid osteomanın artroskopik çıkarılması”, XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs, Antalya, 2005.
E16.  Şen C, Güneş T, Erdem M, Tözün İR, “Poligonal Triple (Kotz) Osteotomi (On yıllık deneyim)”, XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs, Antalya, 2005.
E17.  Şen C, Erdem M, Güneş T, Köseoğlu D, Filiz NO, “Distraksiyon osteogenezi üzerine diklofenak ve tenoksikamın etkisi”, XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs, Antalya, 2005.
E18.  Güneş T, Şen C, Erdem M, Bostan H, Yeniel K, “Tibial Slope and High Tibial Osteotomy Using the Circular External Fixator”, 4. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, 23-27 Nisan, Antalya, 2006.
E19.  Özkan F, Şenaylı Y, Güneş T, Tümüklü M, “Yoğun Bakım Ünitesinde Postoperatif Tekrarlayan Öğürme ve Bulantı Sonrası Gelişen Tam Kalp Bloğu”, 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 3-7 Mayıs, Antalya, 2006.
E20.  Özyurt B, Güneş T, Üngör B, Erdem M, “The Intracapsularly Ligament Variation of the First Metatarsophalangeal Joint”, 10. Ulusal Anatomi Kongresi, 6-10 Eylül, Bodrum, 2006.
E21.  Özyurt B, Güneş T, Üngör B, Erdem M, “Extensor Hallucis Longus Tendon Variation in a Case of Hallux Rigidus”, 10. Ulusal Anatomi Kongresi, 6-10 Eylül, Bodrum, 2006.
E22.  Güneş T, Erdem M, Bostan B, Şen C, Şahin SA, “Dizde eklem içi yerleşimli osteoid osteotomanın artroskopik çıkarılması”, VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim, Kuşadası, 2006.
E23.  Güneş T, Erdem M, Bostan B, Şen C, Yeniel K, “Sirküler Eksternal Fiksatör Kullanılarak Yapılan Yüksek Tibial Osteotomi ve Tibial Eğim”, VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim, Kuşadası, 2006.
E24.  Güneş T, Erdem M, Bostan B, Şen C, Şahin SA, “Medial Laksisite ile Birlikte Olan Varus Gonartrozlarının Tedavisinde Açık Fokal-Kubbe Osteotomisi”, VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim, Kuşadası, 2006.
E25.  Bostan B, Güneş T, Esenkaya İ, Erdem M, Aşçı M, Şen C, Keleştemur MH, “Pedikül vida revizyonlarında sement ve genişleyebilen pedikül vidalarının sıyırma güçlerinin karşılaştırılması (biomekanik  çalışma)”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
E26.  Bostan B, Güneş T, Erdem M, Şen C, Aşçı M, “Halluks valgusta modifiye Lindgren-Turan ameliyatı ile proksimal kresentik osteotomi ve distal yumuşak doku prosedürünün karşılaştırılması”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007

E27.  Erdem M, Güneş T, Bostan B, Özyurt H, Şen C, Köseoğlu D, Erdoğan H, “İskelet kası iskemi-reperfüzyon yaralanması üzerine melatoninin koruyucu etkisi, deneysel çalışma”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007

E28.  Güneş T, Bostan B, Erdem M, Aşçı M, Şen C, Keleştemur MH, “Menisküs tamirinde yeni bir teknik:”Kelebek sütür tekniği”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007

E29.  Güneş T, Bostan B, Erdem M, Aşçı M, Şen C, Keleştemur MH, “Artroskopik uygulanan yeni bir tamamı-içerde sütür bazlı menisküs tamir tekniğinin değerlendirilmesi”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
E30.  Erdem M, Güneş T, Aslan H, Özyurt H, Aşçı M, Şen C, Bostan B, Köseoğlu D, “Eklem immobilizasyonu ve oksidatif stres artışı: Deneysel çalışma”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
E31.  Şen C, Aşçı M, Güneş T, Erdem M, Bostan B, “Medial laksitenin eşlik ettiği varus gonartrozlu hastalarda yüksek tibial osteotominin sonuçları”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
E32.  Şen C, Yeniel K, Erdem M, Bostan B, Güneş T, “Erişkin tek taraflı gelişimsel kalça displazili hastalarda pelvik destek osteotomisinin SF-36 ile sorgulanması”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
E33.  Güneş T, Erdem M, Bostan B, Yeniel K, Şen C, “Sirküler eksternal fiksatörle uygulanan yüksek tibial osteotominin hastaların yaşam kalitesi üzerine etkisi”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
E34.  Erdem M, Şen C, Güneş T, Şahin SA, Bostan B, “Gelişimsel kalça displazisinde radikal redüksiyon, erken dönem sonuçlarımız”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
E35.  Bostan B, Şen U, Erdem M, Güneş T, Şen C, Şahin SA, “Primer diz osteoartritinde intraartiküler hyalüronik asit uygulaması ile balneoterapinin kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılması”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
E36.  Şen C , Şahin SA, Bostan B, Güneş T, Erdem M, “Crowe 4 yüksekte kalça çıkığı olan hastalarda total kalça protezi sonuçlarımız”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
E37.  Şen C, Yeniel K, Erdem M, Bostan B, Güneş T, “Anterolateral girişimle minimal invazif kalça cerrahisi”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
E38.  Şen C, Aşçı M, Bostan B, Güneş T, Erdem M, “Uzun kemiklerin kronik osteomyelitinde minimal invazif cerrahi ile tedavi”, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
E39.  Pazarlı AC, İnönü H, Güneş T, Yılmaz A, Sarıkaya B, Seyfikli Z, “Omuz artroskopisi sonrası gelişen pulmoner emboli olgusu”, 29. Ulusal Solunum Kongresi, 28-31 Ekim, Muğla, 2007
E40.  Şen C, Şahin SA, Güneş T, Erdem M, Bostan B, “Gelişimsel kalça displazili hastalarda modifiye Kotz osteotomisinin fonksiyonel sonuçlara etkisi, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
E41.  Erdem M, Güneş T, Şahin SA, Bostan B, Şen C, “Enfekte tibia psödoartrozu tedavisinde alternatif bir yöntem”, XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim, Ankara, 2007
E42.  Aşçı M, Şen C, Güneş T, Erdem M,  “Total Diz artroplastisini takiben gelişen alt ekstremite uzunluk değişikliği”, IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, İstanbul, 2008
E43.  Aşçı M, Şen C, Güneş T, Erdem M, “Total diz artroplastisinde kullanılan femoral ve tibial komponent boyutlarının ROM üzerine etkisi”, IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, İstanbul, 2008
E44.  Şahin SA, Şen C, Güneş T, Erdem M, Yeniel K, “Unikondiler diz protezi uygulamasının SF-36 ile hasta memnuniyetinin sorgulanması”, IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, İstanbul, 2008
E45.  Şahin SA, Şen C, Güneş T, Erdem M, Yeniel K, “Medial kompartman artrozu olan hastalara uygulanan unikompartmantal diz protezi ve yüksek tibial osteotominin sonuçlarının SF-36 ile sorgulanması”, IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, İstanbul, 2008
E46.  Güneş T, Bostan B, Erdem M, Köseoğlu RD, Yeniel K, Şen C, “Tam kalınlıkta kıkırdak defekt tedavisinde mikrokırık ve hyaluronik asit”, IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, İstanbul, 2008
E47.  Güneş T, Erdem M, Bostan B, Köseoğlu RD, Şahin SA, Şen C, “Tendon dejenerasyonu üzerine koblasyon tedavisinin etkisi”, IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, İstanbul, 2008
E48.  Güneş T, Erdem M, Bostan B, Aşçı M, Şen C, “Doğumsal brakial pleksus paralizisine bağlı glenohumeral eklem deformitesinin artroskopik anterior gevşetme ve izole latissimus dorsi transferi ile tedavisi”, 5. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 27-29 Mart 2008
E49.  Erdem M, Güneş T, Bostan B, Şen C, “Kronik ön çapraz bağ yırtıklı bir dizde eş zamanlı iç ve dış menisküs kova sapı yırtığı”, IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, İstanbul, 2008

E50.  Yeniel K, Erdem M, Güneş T, Balta O, Şen C, “Diz eklemindeki kıkırdak lezyonlarının mikrokırık yöntemi ile tedavisi”, IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, İstanbul, 2008
E51.  Yeniel K, Şen C, Erdem M, Güneş T, Aytekin K, “Diz önü ağrısı olan hastalarda Fulkerson ameliyatının sonuçları”, IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, İstanbul, 2008
E52.  Güneş T, Şen C, Erdem M, Kurnaz R, Yeniel K, “Posterolateral kompleks tamirinde yüksek tibial osteotomi”, IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 14-18 Ekim, İstanbul, 2008
E53.  Bostan B, Güneş T, Erdem M, Şen C, “Grand mal nöbet sonrası bilateral anterior omuz çıkığı ve tuberkulum majus kırığı. Olgu sunumu”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E54.  Bostan B, Güneş T, Aşçı M, Şen C, Keleştemur MH, Erdem M, Köseğlu RD,  Erkorkmaz Ü, “Simvastatin’in Spinal füzyona etkisi ( Ratlarda Deneysel Çalışma) ”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E55.  Bostan B, Şen C, Güneş T, Erdem M, Aytekin K, Erkorkmaz Ü. “Minimal invazif anterolateral total kalça artroplastisi”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E56.  Bostan B, Aşçı M, Güneş T, Şen C, Erdem M, Erkorkmaz Ü. “Halluks rijidusta metatarsofalangial eklem artrodezi”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E57.  Bostan B, Erdem M, Güneş T, Şen C, Köseğlu RD, “Kırıkla gelen atlanmış primer hiperparatiroidi olgusu: Olgu sunumu”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E58.  Şahin SA, Tuncay İ, Şen C, Güneş T, Erdem M, Bostan B, “Unikondiler diz protezi uygulanan hastalarda komponent yerleşiminin hasta memnuniyeti açısından sorgulanması”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E59.  Bostan B, Şen C, Güneş T, Erdem M, Aytekin K, “Kronik patella çıkığı: Olgu sunumu”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E60.  Bostan B, Balta O, Güneş T, Erdem M, Şen C, Erkorkmaz Ü, “Lateral epikondilitte konservatif tedavi”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E61.  Bostan B, Aşçı M, Erdem M, Güneş T,  Şen C, “Doğuştan çarpık ayak deformitesinin Ponseti yöntemi ile tedavisi”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E62.  Bostan B, Aşçı M, Erdem M, Güneş T, Şen C, “Total diz artroplastisinde yüzey sementleme ( 5 yıllık takip sonuçları) ”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E63.  Yeniel K, Şen C, Güneş T, Erdem M, Bostan B, “Kalça yüzey artroplastisinde femur boyun kırığına etki eden faktörler ( En az 1 yıllık takip sonuçları) ”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 03-08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E64.  Yeniel K, Özdemir M, Koç D, Güneş T, Şen C, Erdem M, Bostan B, “ Cerrahi öncesi insizyon yeri temizliğinde klorheksidin’in etkinliği”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E65.  Yeniel K, Aytekin K, Güneş T, Bostan B, Erdem M, Şen C, “ Ortopedik cerrahide eldiven travması sıklığı”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E66.  Erdem M, Güneş T, Şahin SA, Bostan B, Aşçı M, Şen C, “ Gelişimsel kalça displazisi tedavisinde dega asetabular osteotomisi- erken dönem sonuçlarımız”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 03-08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E67.  Erdem M, Güneş T, Acu B, Şahin SA, Bostan B, Şen C, Talu U, “ Diz osteoartritli hastalarda proksimal femoral torsiyon”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E68.  Aşçı M, Özdemir M, Koç D, Şen C, Güneş T, Erdem M, Bostan B, “ İki farklı dezenfektanla preoperatif el temizliğinin zaman bağımlı ilişkisi”,  XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E69.  Balta O, Şen C, Güneş T, Erdem M,  Bostan B,  “ Sanders tip 4 kalkaneus kırıklarının erken dönem cerrahi tedavi sonuçları”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 03-08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E70.  Balta O, Şen C, Bostan B, Güneş T, Erdem M, “ Sol el pip eklemde gut artriti. Olgu sunumu”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 03-08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E71.  Kurnaz R, Yeniel K, Şen C, Erdem M, Bostan B, Güneş T, “Leg Calve Perthes hastalığında Scottish  Rite ortezi”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 03-08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E72.  Kurnaz R, Şen C, Erdem M, Güneş T, Bostan B, “Femur pseudoartrozlarında kombine teknik”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 03-08 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E73.  Kurnaz R, Özdemir M, Koç D, Şen C, Güneş T, Erdem M, Bostan B, Yenişehirli G.  “Ameliyathane ortamındaki setlerde bakteriyel kontaminasyonun zaman ve personel ilişki”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E74.  Şahin SA, Şen C, Güneş T, Erdem M, Bostan B, “İhmal edilmiş anterior omuz çıkığı bulunan bir vakanın açık redüksiyon ile tedavisi”, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E75.  Şahin SA, Şen C, Erdem M, Güneş T, Bostan B, “Tamamı poroz kaplı sementsiz femoral femoral stemler ile kalça protez revizyonu sonuçlarımız”,  XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E76.  Şahin SA, Tuncay İ, Şen C, Erdem M,  Güneş T, Bostan B,  “Enfekte kalça protez revizyonlarında el yapımı spacer uygulamalarımız“, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E77.  Şahin SA, Güneş T, Bostan B, Şen C, Erdem M, “Diz ekleminin dört komponentindede sinovial kondromatozis bulunan bir hastada total diz protezi uygulaması“, XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım, Çeşme/İzmir, 2009
E78.  Güneş T, Bostan B, Erdem M, Şahin SA, “Glenoid kırığının artroskopi yardımlı perkütan fiksasyonu: Olgu sunumu“,  6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 25-28 Mart, Ankara, 2010
E79.  Güneş T, Aşcı M, Şen C, Bostan  B, Erdem M,  “Kronik anteriyor omuz çıkığında cerrahi tedavi“,  6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 25-28 Mart, Ankara, 2010
E80.  Şahin SA, Güneş T, Erdem M, Bostan  B, Şen C,  “Ön çapraz bağ yırtığında üç farklı cerrahi tekniğin fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması “,  10 Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 12-16 Ekim, Antalya, 2010
E81.  Aytekin K, Güneş T, Bostan  B, Erdem M, Şen C,  “ Menisküs yırtıkları tamir sonuçlarımız “,  10 Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 12-16 Ekim, Antalya, 2010
E82.  Balta O, Güneş T, Bostan  B, Erdem M,  Şen C,  “ Mediyal kompartman artrozu nedeniyle İlizarov eksternal fiksatörle yüksek tibial osteotomi yapılan hastaların 5 yıllık takip sonuçları“,  10 Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 12-16 Ekim, Antalya, 2010
E83.  Erdem M, Kurnaz R, Bostan B, Güneş T, Şen C, Balta O, Etikan İ, “ Mini-midvastus ve standart cerrahi teknikle yapılan total diz protezi“,  10 Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 12-16 Ekim, Antalya, 2010
E84.  Şahin SA, Şen C, Güneş T, Bostan B, Erdem M, “Medial instabiliteli gonartroz hastalarında stem kullanılması“,  10 Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 12-16 Ekim, Antalya, 2010
E85.  Bostan B, Balta O, Bilgiç E, Taş F, Güneş T,  Erkorkmaz Ü, “Dirençli lateral epikondilit tedavisinde otolog kan enjeksiyonu“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
E86.  Bilgiç E, Taş F, Balta O, Bostan B, Güneş T, Erkorkmaz Ü, “Artroplasti ameliyatları öncesinde implant boyutlarının belirlenmesinde analog ve dijital şablonlama yöntemlerinin karşılaştırılması“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
E87.  Erdem M, Şahin SA, Şen C, Güneş T, Bostan B, Bozdağ E, “Melatonin ve kafeik asit fentenil esterin distraksiyon osteogenezisinde oluşan yeni rejenerat kemik maturasyonunu artırıcı etkisi“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
E88.  Güneş T, Bostan B, Aşçı M, Taş F, Bilgiç E, Erkorkmaz Ü, “Kübitus varus tedavisinde dome osteotomi“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
E89.  Aşçı M, Bostan B, Bilgiç E, Taş F, Güneş T, Erkorkmaz Ü, “Total diz artroplastisinde ek hastalıkların yaşam kalite sonuçlarına etkisi“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
E90.  Aşçı M, Bostan B, Taş F, Bilgiç E,  Güneş T, Erkorkmaz Ü, “Total diz artroplastisinde korku ve anksiyetenin yaşam kalite ve işlevsel sonuçlara etkisi“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
E91.  Aytekin K, Güneş T, Bilgiç E, Taş F,  Bostan B, “Karpal instabilitenin eşlik ettiği Kienböck hastalığı: 2 olgu sunumu“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
E92.  Güneş T, Acu B, Kurnaz R, Bostan B, Bilgiç E, Taş F, “Kompleks enfekte total kalça artroplastisi tedavisi: Olgu sunumu“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
E93.  Aytekin K, Bostan B, Bilgiç E, Taş F, Güneş T, “Halluks rijidusta tedavi sonuçlarımız“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
E94.  Balta O, Güneş T, Bostan B, Bilgiç E, Taş F,  Aşçı M,  “Alt ekstremite deformitelerinin tedavisinde bilgisayar destekli sirküler eksternal fiksatör sistemi “, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
E95.  Bostan B, Aytekin K, Taş F, Bilgiç E, Güneş T, “Seyrek yerleşimli bir kondroid siringoma olgusu“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
E96.  Taş F,  Bostan B, Balta O, Bilgiç E, Güneş T, Şen C, “Ön çapraz bağ rekonstrüksyonu sonrası gelişen patellar tendon heterotropik kemikleşmesi“, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31Ekim-5 Kasım, Belek/Antalya,2011
E97.  Güneş T, Kurnaz R, Bilgiç E, Taş F, Bostan B, “Triceps yırtığının gecikmiş rekonstrüksiyonu“, 7. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, 22-24 Mart, İstanbul,2012
E98.  Güneş T, Kurnaz R, Bilgiç E, Taş F, Bostan B “Artroskopik Subskapularis tamiri“, 7. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, 22-24 Mart, İstanbul,2012
E99.  Güneş T, Erkorkmaz Ü, Kurnaz R, Bilgiç E, Taş F, Bostan B, “Rotator manşet yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçeye uyarlaması“, 7. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, 22-24 Mart, İstanbul,2012
E100.  Bilgiç E, Balta O, Taş F, Bostan B, Erkorkmaz Ü, Güneş T, “Karpal Tünel sendromunda Chow tekniği ile endoskopik gevşetme: 42 olgunun sonuçlarının hasta bazlı değerlendirilmesi “, 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 23-26 Mayıs, Gaziantep,2012
E101.  Bilgiç E, Balta O, Taş F, Bostan B, Güneş T, “Tetik parmağa yol açan tendon tümörleri“, 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 23-26 Mayıs, Gaziantep,2012
E102.  Bilgiç E, Balta O, Taş F, Bostan B, Güneş T, “Lunat kemiğin kronik çıkığına bağlı karpal tünel sendromu- olgu sunumu“, 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 23-26 Mayıs, Gaziantep,2012
E103.  Bilgiç E, Balta O, Taş F, Bostan B, Güneş T, “Habitüel patella çıkığındaDewar-Galeazzi ameliyatı sonuçlarımız”, 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 02-06 Ekim, Ankara, 2012
E104.  Bilgiç E, Kurnaz R, Taş F, Bostan B, Güneş T, “Western Ontario and McMaster Üniversitesi Osteroartit indeksi (WOMAC) her hasta grubunda güvenilir midir ?”, 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 02-06 Ekim, Ankara, 2012
E105.  Bilgiç E, Eren MB, Balta O, Taş F, Bostan B, Güneş T, Kuyucu YE, “Yüksek Tibial osteotomi plağının dizaynının insizyon sahasındaki ağrı, hassasiyet ve uyuşukluk üzerine etkileri”, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım, Antalya, 2013
E106.  Bilgiç E, Eren MB, Taş F, Bostan B, Kuyucu YE, Güneş T, “Radius distal uç eklem içi kırıklarının tedavisinde hibrid tip el bileği fiksatörü ile erken dönem tedavi sonuçlarımız”, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım, Antalya, 2013
E107.  Taş F, Eser E, Bilgiç E, Eren MB, Güneş T, Uçar C, “Rezidüel ayak önü adduktus deformitesi tedavisinde lateral kolon kısaltma sonuçlarımız”, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım, Antalya, 2013
E108.  Bilgiç E, Eser E, Taş F, Uçar C, Bostan B, Güneş T, “Açık redüksiyon ile tedavi edilmiş subtalar çıkık olguları: 3 olgu sunumu”, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım, Antalya, 2013
E109.  Bilgiç E, Eser E, Uçar C, Taş F, Bostan B, Güneş T, “Malleol kırıklarında floroskopi eşliğinde kapalı redüksiyon ve peruktan tespit uygulaması erken sonuçlarımız”, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım, Antalya, 2013
E110.  Orhan B, Eren MB, Güneş T, Bilgiç E, Taş F, Bostan B, “Grasilis tendon otogrefti ile artroskopik kalça labral rekonstrüksiyonu”, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım, Antalya, 2013
E111.  Bilgiç E, Eren MB, Taş F, Kurnaz R, Güneş T, “Çocukluk çağı yer değiştirmiş suprakondiler humerus kırıklarında kapalı redüksiyon sonrası peruktan medial-lateral çapraz çivi ile tespit”, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım, Antalya, 2013
E112.  Taş F, Eren MB, Bilgiç E, Eser E, Balta B, Güneş T, “Kalça ultrasonografisi sonrası neler değişti”, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım, Antalya, 2013
E113.  Kurnaz R, Uçar C, Bilgiç E, Taş F, Güneş T, Bostan B, “Trokanterik ilerletme ameliyatı yapılan hastalarımızın klinik sonuçları”, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım, Antalya, 2013
E114.  Bilgiç E, Çelikyay F, Kurnaz R, Astan S, Taş F, Bostan B, Güneş T, “Talusta kondral lezyona yol açan ayak bileği eklemi plikası”, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım, Antalya, 2013
E115.  Kurnaz R, Bilgiç E, Taş F, Güneş T, Bostan B, “Kalça yüzey artroplastisi yapılan hastalarımızın klinik sonuçları”, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım, Antalya, 2013

 

F. Diğer yayınlar :

F1.  Güneş T, “Kliniğimize Yönelik Bilgisayar Destekli Hasta Arşiv Sistemi”, Uzmanlık Tezi, İstanbul (1998).
F2.  Güneş T, “Temel Omuz Artroskopisi: Hazırlık, Anestezi, Hasta Pozisyonu, Temel Giriş Teknikleri, Aletler ve Cihazlar. Omuz ve Dirsek Artroskopisi, Ed. Prof.Dr. Sercan Akpınar, 2012

 

Translate »