Akromiyoklaviküler Artroz

Akromiyoklaviküler (AC) eklem, köprücük kemiği ile kürek kemiği arasında omuzun ön üst kısmında yer alan eklemdir. Omuz bölgesini gövdeye bağlar.

Bu eklemin diğer eklemlerde olduğu gibi yaş ile birlikte bozulması söz konusu olabilir. Yaralanma sonrasında bu eklemde meydana gelen basit burkulmalar sonrasında eklemin bozulmasına neden olur. Artroz denilen hadise eklem mesafesinin daralmasına neden olur. Bu da omuzun hareketleri sırasında ağrıya yol açar. Eklem zamanla etrafında oluşan yeni kemikleşme ile daha belirgin ve şişkin hale gelir. Özellikle ağırlık kaldıran ve ağırlık ile çalışan vücud geliştircilerinde bu eklemde bozulma sıklıkla meydana gelir.

AC artroz genellikle herhangi bir bulgu vermez. Bazı hastalarda omuz hareketlerini engelleyecek kadar ağrısı olabilir. Bu hastalarada inflamasyon (mikrobik olmayan iltihabi reaksiyon) ön plandadır. Eğer dikkatli muayene edilmez ise omuzun diğer problemleri ile karıştırılabilir.

Genellikle tanı sı iyi ve dikkatli bir muayene ve normal röntgen ile kolaylıkla konur. Ek problem varlığının araştırılması için MR inceleme gerekebilir.

Tedavisi öncelikle cerrahi-dışı yöntemlerdir. İlaçlar, FTR, soğuk uygulama ve istirahat sıklıkla yeterli olur. Yetmezdiği durumlarda USG eşliğinde eklem içine depo-kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Eğer enjeksiyona rağmen devam ediyorsa artroskopik olarak eklemin bozulmuş olan yüzlerinin cerrahi olarak traşlanması yeterli olacaktır. Ameliyat sonrası dönemde rehabilitasyonu kolaydır. Hastalar kısa sürede günlük haytalarına ve işlerine geri dönebilirler.

Artroskopik Olarak Köprücük Kemiği Ucunun traşlanması

Translate »