Omuz Ayrılması – Köprücük Kemiği Çıkığı

Omuz ayrılması omuz ekleminin gerçek çıkığı değildir. Köprücük kemiğini omuza bağlayan eklemden köprücük kemiğinin ayrılmasıdır. Bu çoğunlukla omuz üzerine düşme şeklinde meydana gelir ve omuzun ön üst kısmında ağrı ile birlikte çıkıntı oluşması şeklinde kendini gösterir.

Ayrılma oluşan eklemi yerinde tutan köprücük kemiği ile kürek kemiğini bir birine bağlayan bağlar ve bu ekleme destek olan kaslar mevcuttur. Omuz üzerine yeterince fazla zorlanma meydana geldiğinde bu bağlar ve hatta kaslarda yırtık meydana gelir ve eklem ayrılır.

Bu yaralanma eklemde hafif gerilme olabileceği gibi, bazı bağların yırtılması şeklinde veya tüm bağların kopması eve hatta adile yırtıklarının oluşmasına kadar varacak ağır yaralanmalar oluşabilir.

Yaralanma sonrasında hastanın omuzunda ağrı, hafif şişlik veya bazen aşırı çıkıntı şeklinde olabilir.

Bu yaralanmaların bir çoğu cerrahi-dışı yöntemle tedavi edilebilir. Tedavi yönteminin seçiminde ayrılmanın ve hasarın derecesi ve hastanın özellikleri (aktivite seviyesi, beklentisi, sporcu olması vs) öncelikle değerlendirilir.

Cerrahi-dışı tedavide kısa süre sabitleme sonrasında erken egzersiz programı ile devam edilir.

Burada amaç ağrının geçirilmesi, hareketin kazanılması ve kas güçlendirmesidir.

Cerrahi tedavi gerektiren durumlarda bir çok yöntem  olması yanında günümüzde modern artroskopik yöntemler ile basit dinamik tespitler yanında karmaşık bağ yeniden yapılandırılması işlemleri tercih edilmektedir. Ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci yapılan işleme, omuzdaki hasarın derecesine ve ek yaralanma ve işlem olup olmamasına göre cerrah tarafından programlanmalıdır.

Artroskopik Dinamik AC Fiksasyon

Artroskopik Dinamik AC Fiksasyon ve Bağ Rekonstrüksiyonu

Translate »