Artroskopik Cerrahi


Artroskopik cerrahi ile vücuddaki bir çok eklemin görüntülenmesi ve mevcut problemlerin tedavisinin büyük cerrahi yaralar olmadan sadece yaklaşık 1 cm’lik portal denilen küçük kesiler kullanılarak yapılması mümkündür. Bazı eklemlerde belirli problemlerin giderilmesinde klasik açık cerrahiye üstünlükleri mevcuttur.
Bu cerrahi için ortopedik cerrahın özel eğitim alması gereklidir. Artroskopik cerrahinin her eklemde uygulanması sırasında standart özellikleri olmasına rağmen her eklem için özel yaklaşım ve manüplasyon gerektirir. Artroskopi sırasında eklem içine uygun şekilde sokulan skop denilen içinde fiber teknolojisi barındıran hem ışık veren hem de görüntü alan özel alet yardımı ile elde edilen görüntü yüksek çözünürlüklü monitörlere aktarılır. Cerrah ekleme bakmak yerine monitöre bakarak cerrahi işlemi gerçekleştirir. Bu işlemlerin yapılması için eklem içinde çalışmak için özel üretilmiş cerrahi aletler kullanılır. Genel olarak artroskopinin en önemli avantajı eklem içi ve bazı eklem dışı problemlerin etkili bir şekilde yapılması ve özellikle ameliyat sonrasında hastanın daha az ağrı problemi olması, rehabilitasyonun daha kolay olması ve işe veya spora dönüşün daha erken olmasıdır.

Translate »