Korumalı Motosiklet Giysilerinin Etkinliği

Ana bir toplum sağlığı problemi olarak trafik kazalarının 2020 yılında tüm sakatlıkların sebepleri arasında 3. sırada yer alması beklenmektedir. Motosiklet kullanıcıları trafik kazalarında önemli bir kısmı oluşturmaktadır. Bunlar şiddetli çarpma veya hafif-çarpma şeklinde olan yaralanmalardır. Hiç bir koruma şiddetli çarpma durumunda motosiklet kullanıcısını tam olarak koruyamaz ve bu tür yaralanmalar genellikle ölümle sonuçlanmaktadır. Neyse ki bu tür yaralanmalar hafif-çarpma tipi yaralanmalara göre daha az görülmektedir. Asıl sürülerin sakatlığına ve günlük hayattan geri kalmasına neden olan yaralanmalar hafif-çarpma tarzındaki yaralanmalardır. Bu tür yaralanmalarda korumalı elbise kullanımının önemi büyüktür. Yapıla bir araştırmada (Rome ve ark., Injury Int. J. Care Injured, 2012) korumlaı elbise kullanımının sürücülerin yaralanma miktarı, hastanede kalış süresi, sağlık bakım ihtiyacı, herhangi bir sakatlık olup olmaması ve normal günlük hayata kayıpsız dönebilmeleri araştırılmıştır. Tam-koruma (kask, korumalı ceket-korumalı pantolon), yarım-koruma (kask-korumalı ceket-korumasız pantolon) ve korumasız (kask-ceketsiz-normal pantolon) şeklinde sürücüleri takip ederek sınıflandırmışlardır.
Sonuçta hangi seviyede koruma olursa olsun korumasız sürücülere göre korumalı giysi kullanan sürülerde daha az fiziksel ve mental yaralanma saptamışlardır. Her iki koruma grubundaki sürücüler daha az hastanede kalmışlar, daha aza ağrıları olmuş ve yaralanmas sonrası ilk 2 ayda daha az sakatlık yaşamışlardır. İlk 6 ay içinde koruma kullanlar korumasızlara göre daha fazla sayıda sürücü işlerine ve günlük hayatlarına kayıpsız dönmüşlerdir.Koruma kullanmayan sürücüler daha fazla işlerinden geri kalmışlardır. Ayrıca koruma kullanan sürücüler kazanın psikoljik sorunlarında daha az etkilenmişlerdir.
Avustralya ve Amerika Birleşik Devletlerinde motosikletler trafikte kayıtlı araçların %3-4’ünü oluşturmaktadır. Her yıl Avustralyada 5000, ABD’de 100000 sürücü kazalara karışmaktadır. Asyadaki bazı ülkelerde motosiklet kullanım oranının %40-70 arasında olduğu düşünüldüğünde oluşacak kazaların sayıları çok daha fazla olacaktır. Bunların önemli bir kısmının hafif-çarpma ile oluştuğu düşünüldüğünde korumalı elbise kullanımı ile oluşacak sakatlık önemli ölçüde azaltılabileceği aşikardır.
Korumalı elbise kullanımının ekonomi üzerine faydası da ayrı bir kounudur. Kişilerin daha az sağlık bakımına ihitiyaç duymaları, daha çabuk işlerine dönebilmeleri ve daha az iş gücü kaybı olması korumalı elbise giyemenin ekonomi üzerine önemli katkılar sağlamasına neden olmaktadır.
Bu çalışma ile korumalı elbise giyilmesinin hem sürücülerin fiziksel ve mental sağlığı üzerine hem de ekonomi üzerine olumlu etkileri kanıtlanmıştır.

Aşağıda motosiklet korumaları ile ilgili uluslararası standart kodları mevcuttur;

EN 13634:2011 (eski EN 13634:2002) – Ayakkabı ve botlar ile ilgili standartlar.
EN 13594:2008 – Eldiven
EN 1621-1:1998 – Mekanik çarpma ile ilgili giysi koruma standardı.
EN 1621-2:2003 – Mekanik çarpma ile ilgili giysi sırt koruma standardı.
EN 1938:1999 – Göz koruma ile ilgili (gözlük vs) standart.
EN 13595-1:2008 – Korumalı tek parça veya ayrı parçalar şeklinde giysilerin standardı.
EN 13595-2:2002 (2008) – Korumalı tek parça veya ayrı parçalar şeklinde giysilerin standardı.
EN 13595-3:2002 – Korumalı ceket ve pantolon standardı.
EN 13595-4:2002 – Profesyonel motosiklet kullanıcıları için korumalı ceket ve pantolon standardı.

Translate »