Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu

Ön çapraz bağ dizi sabit tutan 4 ana bağın en sık yaralanma görülenidir. Bir çok sportif veya diğer aktivteler sırasında yırtılabilir. Yırtılması sonrasında bazı hastalar herhangi bir yetmezlik hissetmezken bazı hastalar günlük aktiviteler sırasında veya spor esnasında dizleinde kayma, ağrı, boşluk hissedebilirler. Tedavisinde öncelikle ilk dönemde dizdeki yaralanmalarının geçmesi ve dizin toparlanması hedeflenir. Sonrasında farklı hasta profillerine göre erke cerrahi ile rekonstrüksiyon veya tamir veya rehabilitasyon uygulanır. Tedavi kararı hastaya göre seçilmelidir.Hastanın yaşı, aktivite seviyesi, dizinden beklentileri, şikayetin derecesi gibi bir çok faktör göz önünde tutularak hasta ile birlikte kara verilmelidir. Günümüzde cerrahi tedavi klasik olarak tendon kullanılarak ön çapraz bağın yeniden oluşturulmasıdır. Uygun vakalarda erken dönemde tamir de yapılabilmektedir.

Aşağıda son zamanlarda yaygınlaşan hepsi-içeride tekniği ile yapılan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ameliyatının aşamalarını görebilirsiniz.

Translate »