Kalça Artroskopisi

Kalça artrokopisinde de diğer eklem artroskopilerinde olduğu gibi cerrah kalça eklemi içine artroskop adı verilen küçük kamera sokar. Kameranın bağlı olduğu monitörden kalça eklemini izleyebilir. Ayrıca başka bir noktadan eklem içine sokulan küçük aletler yardımı ile hem kalça ekleminin içini muayene eder hem de gerekli tedaiyi yerine getirir. Kalça artroskopisi diz veya omuz artroskopisinden daha az yapılmaktadır.

Kalça eklemini oluşturan bir soket ve bu soketin içine oturan uyluk kemiği baş kısmından meydana gelmektedir. Bu kemik yapılar dışında eklemi çevreleyen geniş bağlar (kapsül) mevcuttur.

Kalça eklemi içindeki bir çok problem artroskopi ile tedavi edilebilir. Genellikle artrsokopi öncesinde ameliyat-dışı bazı tedaviler uygulanır. Bunlar istirahat, fizik tedavi, ilaçlar veya kalça eklemi içine yapılan iğnelerdir. Bu tedavi yöntemlerinin başarısız oması durumunda kalça içindeki problemin giderilmesi için artroskopi gerekli olabilir.

Kalça artroskopisi ağrısı geçirebilir ve kalça eklemi içindeki bir çok yapıda meydana gelmiş olan hasarı tedavi edebilir. Kalça artrsokopisi ile tedavi edilebilen durumlar aşağıdaki gibidir;

  • Kalça ekleminde sıkışma (femoroasetabuler) femur boynu veya soket etrafında kemik büyümesi nedeni ile bu bölgelerde hasar meydana gelir.
  • Kalça eklemi gelişim yetersizliği durumlarında kalça eklemi çevresindeki kıkırdakta hasar meydana gelebilir.
  • Kalça çevresinde atlamaya bağlı ağrılar oluşabilir. Kalça etrafındaki bazı kas kirişleri kemik çıkıntılar üzerinde hareket sırasında atlayarak ve sürterek hem ses hem de ağrı ortaya çıkmasına neden olur.
  • Kalça eklemizarında şişmeler kalça eklemi içinde sıvı artışına ve ağrıya neden olur.
  • Bazen kıkırdak ve/veya kemik parçalar eklem içine düşerek eklem içinde serbest cisim olarak dolaşır. Bu durum kalça ekleminde takılma, ağrı ve bazen de kilitlenmeye neden olur.
  • Kalça eklemindei mikrobik enfeksiyonlarda oldukça hasar yaratan durumlardır.

Kalça problemi ile ortopedik cerraha başvurduğunuzda doktorunuz sizi dinleyecek, muayene edecek, uygun tetkikler (röntgen, bilgisayarlı tmografi, MR vs) isteyecek ve sonuçta elde ettiği bilgileri birleştirerek probleminizin kaynağını saptayacak ve bir tedavi planlaması yapacaktır. Eğer kalça artroskopisine karar verirse ameliyat öncesinde bazı planlamalar yapılması gerekecektir. Anestezi hazırlığı, ameliyat sırasında kullanılacak malzemeler, yöntemler ve ameliyat sonrası takip programının yapılması gereklidir. Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra ameliyat aşamasına geçilecektir.

Ameliyat sırasında kalça ekleminin içine girilebilmesi için özel aletler yardımı ile kalça eklemi mesafesi açılacaktır. Soket ve femur başı arası bacak çekilerek açılacaktır. Daha sonra özel aletler yardımı ve skopi kontrolünde kalça eklemine girilecek kamera ve diğer aletlerin yardımı ile görüntü sağlanıp cerrahi işlem yerine getirilecektir. Kalça artroskopisi ile yırtık olan kıkırdak kısımları temizlenebilir ve hatta dikilerek tamir edilebilir. Fazla büyüyen eklem zarı temizlenebilir. Bazer soket etrafındaki kıkırdak tamamen hasarlanıp tamir edilemez hale geldiğinde başka dokular ile yeniden oluşturulabilir. Serbest cisimler çıkarılabilir. Fazla kemik kısımları çıkarılabilir. Eklem bağları gevşetilebilir veya tamir edilebilir.

Kalça artroskopisin sorunları diğer artroskopiler gibi deneyimli ellerde oldukça az görülür. Kalça eklemini açmak için bacak çekileceği için nadiren özellikle çok uzayan vakalarda sinir gerilmeleri ve geçici uyuşukluklar görülebilir. Enfeksiyon riski ve toplar damar içinde pıhtı oluşma olasılığı oldukça azdır.

Ameliyat sonrasında eğer tamir işlemleri yapılmış ise 3-6 hafta arasında cerrah ilgili tarafa basılmasına izin vermeyebilir. Bu dönmde kalça egzersizleri yapılması gereklidir.

Eğer kalça ekleminizdeki problem cerrahi-dışı yöntemlerle tedavi edilemiyorsa, kalça artroskopisi gerekebilir. Deneyimli ortopedik cerrahı ellerinde kalça artroskopisinin başarısı yüksektir.

Artroskopik Kalça Labrum Tamiri

Translate »