Hücresel Tedaviler

PRP (trombositten zengin plazma)
Kan içindeki ana şekilli elemanlar (hücreler) eritrosit (alyuvar), lökosit (akyuvar) ve trombosittir. Trombositler, herhangi bir yaralanma durumunda kanamanın durdurulması için gereken ilk süreci başlatır ve arkasından yara iyileşmesi için gerekli ortamın oluşmasına yarayan maddeleri ortama salgılar. Bu maddelerin önemli bir kısmı büyüme faktörü denilen molekülleri içerir.  Devamı için…
KÖK HÜCRE UYGULAMASI
İnsan vücudunda potansiyel olarak diğer hücrelere dönüşebilen ana hücrelerin varlığı 100 yıldan beri bilinmektedir. Ancak bu hücrelerin toplanması, kontrol altında alınması ve tedavide kullanılması son 20 yıldır mümkün olmaya başlamış. Bu hücreler insan vücudunda bir çok dokuda bulunabilir. Kemik iliği, diş çevresi, plasenta ve bebek kordon kanı gibi dokularda bulunabilmektedir. Devamı için…

Translate »