Yüksek Hızlı Trenler

Yüksek Hızlı Trenler (YHT) ile ilgili olarak ülkemizde bildiğiniz üzere oldukça yoğun tartışmalar mevcut. Bu tür ulaşım sistemlerine kimsenin itirazı

Yüksek Hızlı Tren
Eskişehir garında Yüksek Hızlı Tren

olmadığından eminim. Cumhuriyetimizin kuruluşundan önce başlayan ve cumhuriyetten sonra daha da hızlanan demiryolu taşımacılığı politikalarımızın istediğimiz seviyede olmadığını söylemek yanlış olmaz. YHT ile ilgili en önemli tartışma konularından bir tanesi alt yapının iyileştirilmesidir. Zira Pamukova’da yaşanan kaza bu konudaki endişeleri doğru çıkarır nitelikte idi. Modern standartlarda alt yapısı geliştirilmiş YHT sistemi her vatandaşımız tarafından özlenen bir durumdur. Bu sayede ulaşım hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve modern dünyanın ihtiyaçlarının daha insanca giderilmesi mümkün hale gelir. Uzun zamandır özellikle Avrupanın nerede ise tüm gelişmiş ülkelerinde kullandığımız YHT sistemelerini ülkemizde de olması ve özellikle Avrupa ile entegrasyonunun sağlanması ile önemli gelişmeleri elde etmek mümkün. YHT ilk olarak Eskişehir-Ankara arasında deneme fırsatım oldu. Her ne kadar Avrupa’daki benzerlerine göre biraz daha sarsıntılı olsada keyif verici olduğunu söylemem lazım. İnternet ve elektrik kullanımı olması oldukça önemli. Ancak ne yalan söyleyeyim, alt yapı ile ilgili tartışmaları düşünüpte özellikle kompartmanın içindeki ekranda hız 250 km/saat’i gösterdiğinde bir miktar endişelenmemek mümkün değil. Sanırım YHT ile ilgili tartışmaların doğru bir sonuca ulaşması ve insanların endişelerinin giderilmesi yetkililerin sorumluluğunda. Bu konu önemli. İnsanların bilimsel veriler ile ikna edilmesi en az YHT sistemi oluşturmak kadar önemlidir. Diğer bir konu ise özellikle Ankara’da son noktaya vardığınızda Ankaranın iç ulaşımı ile YHT sisteminin birleştirilmemiş olmasıdır. Ankara tren garı hepimizin bildiği üzere Cumhuriyetimiz açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. O günün ruhunun yaşatılabileceği önemli merkezlerden biridir. Ankara tren garı orijinalliği bozulmadan revize edilerek kentin iç ulaşımı ile bağlantı yapılabilir. Eğer mümkün değil ise başka bir yere yeni bir tren garı yapılarak Cumhuriyetimizin kurulmasına büyük katkıları olan bu yer müze haline dönüştürülebilir. Özellikle günümüzde tematik müzeler ayrı bir önem görmektedir. Bu açıdan Ankara Tren Garı Kurtuluş savaşındaki işlevine uygun tematik bir müze haline getirilebilir.

Translate »